Korean Actress Kim Tae Hee’s Fashion Pictures: Cosmopolitan Magazine Korea

Korean actress Kim Tae Hee on the coverpage of Cosmopolitan Magazine Korea in 2007.

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee

Korean Actress Kim Tae Hee